Caparezza Hiberus II: China Town (Caparezza)

1200px-china_town_-_caparezza

 

Eccovi finalmente la seconda traduzione della serie «Caparezza Hiberus». Pare sia un secolo che ho fatto la prima… Questa volta, «China Town».

Heus ací finalment la segona traducció de la sèrie «Caparezza Hiberus». Sembla que fa un segle que vaig fer la primera… Aquest cop, «China Town».

He aquí finalmente la segunda traducción de la serie «Caparezza Hiberus». Parece que fue hace un siglo que hice la primera… Esta vez, «China Town».

 

 

Català

No és la fe que ha canviat la meva vida, sinó la tinta que guia la meva mà, el pols. Encara m’escric a sobre amor correspost, esclatat de sobte com quan corres a Boston. No és pas la droga que em fa posar la pell de gallina sinó pensar en Mozart amb la ploma a la mà, allà a l’escriptori en escriure aquella nota Fa la història sense disc, ni vídeo ni xarxes socials. Valium i Prozac no em calmen, doneu-me un càlam o alguna ploma sobre la qual graven el nom d’un fàrmac. Només la tinta cavalca el meu estat d’ànim, digues-li hipotàlem, jo l’imagino màgic com una dinamo. En comptes de Freud, tinc un full en blanc, per tal de volar alt el taco com l’ala d’un albatros. Cap a la ciutat de la inclinació surto de viatge, com a bon peregrí però no a Santiago, vaig a China Town. Vaig des dels Apenins als Andes, en la motxilla els meus plomins i els papers, dormo a la tenda com un scout, escric apunts a un diari sense web layout. China Town. El lloc no és gaire distant, la tinta flueix al lloc de la sang, n’hi ha prou amb una ploma i ric com un clown, a vegades la felicitat costa menys d’un pound. És China Town, el meu Ganges, la meva terra santa, la meva Meca, el prodigi que dona veu a qui no parla, a qui balboteja. Una landa llunyana, com un amic de carta on tornem a ser nens com en un llibre de Pennac. Allà es conrea la paciència dels amanuenses, la tinta sap quantes frases amaguen els silencis, de cop explosiona com un crepitar de petards, com el martelleig de l’Olivetti de Montanelli. Les plomes afilades carregades de negre fum, el vici de qui estén el papir com un escrivà egipci. Aquesta cançó l’escric però parla clar, a la tinta m’hi confonc com a la caça al calamar. Soc Colom en pena que rema a l’espera d’atracar a l’arena, salto el sopar, bolígraf d’esfera sobre el pergamí però no vaig cap a Amèrica, em dirigeixo a China Town. Vaig des dels Apenins als Andes, en la motxilla els meus plomins i els papers, dormo a la tenda com un scout, escric apunts a un diari sense web layout. China Town. El lloc no és gaire distant, la tinta flueix al lloc de la sang, n’hi ha prou amb una ploma i ric com un clown, a vegades la felicitat costa menys d’un pound. És amb la tinta que he composat tots els meus textos, ha donat una nova cara a aquests cabells de Billy Preston i el pròxim concert, espero que arribi aviat, entro suat dins la furgoneta, observo l’escenari apagat, el deixo allà on és, de la finestra estant el film és surrealista, com de Luis Buñuel, arribo a l’hotel i l’habitació s’encén, és quasibé matí, hi ha sempre una ploma sobre la tauleta. Vaig des dels Apenins als Andes, en la motxilla els meus plomins i els papers, dormo a la tenda com un scout, escric apunts a un diari sense web layout. China Town. El lloc no és gaire distant, la tinta flueix al lloc de la sang, n’hi ha prou amb una ploma i ric com un clown, a vegades la felicitat costa menys d’un pound.

 

Castellà

No es la fe lo que ha cambiado mi vida, sino la tinta que guía mi mano, mi pulso. Todavía escribo sobre el amor correspondido, estallado de golpe como cuando corres en Boston. No es la droga la que me pone la piel de gallina sino pensar en Mozart con la pluma en la mano, allí en el escritorio al escribir aquella nota Fa hace la historia sin disco, ni vídeo ni red social. Valium y Prozac no me calman, dadme un cálamo o alguna pluma sobre la que graben el nombre de un fármaco. Solo la tinta cabalga mi estado de ánimo, llámalo hipotálamo, lo imagino mágico como una dinamo. En lugar de Freud, tengo una hoja de papel, con tal de volar alto la mancho como el ala de un albrato. Hacia la ciudad de la inclinación me pongo en viaje, como buen peregrino pero no a Santiago, voy a China Town. Voy des de los Apeninos a los Andes, en la mochila mis plumines y mis papeles, duermo en la tienda como un scout, escribo apuntes en un diario sin web layout. China Town. El lugar no es muy distante, la tinta fluye en el lugar de la sangre, es suficiente con una pluma y río como un clown, a veces la felicidad cuesta menos de un pound. Es China Town, mi Ganges, mi tierra santa, mi Meca, el prodigio que da voz a quien no habla, a quien balbucea. Una landa lejana, como un amigo de carta donde volvemos a ser niños como en un libro de Pennac. Allí se cultiva la paciencia de los amanuenses, la tinta sabe cuántas frases esconden los silencios, de golpe explota como un crepitar de petardos, como el martilleo de la Olivetti de Montanelli. Las plumas afiladas cargadas de negro humo, el vicio de quien extiende el papiro como un escriba egipcio. Esta canción la escribo pero habla claro, en la tinta me confundo como en la caza al calamar. Soy Colón en pena que rema a la espera de atracar en la arena, salto la cena, bolígrafo a esfera sobre el pergamino pero no voy a América, me dirijo a China Town. Voy des de los Apeninos a los Andes, en la mochila mis plumines y mis papeles, duermo en la tienda como un scout, escribo apuntes en un diario sin web layout. China Town. El lugar no es muy distante, la tinta fluye en el lugar de la sangre, es suficiente con una pluma y río como un clown, a veces la felicidad cuesta menos de un pound. Es con la tinta que he compuesto todos mis textos, ha dado una cara nueva a estos pelos a lo Billy Preston y el próximo concierto, espero que llegue pronto, entro sudado en la furgoneta, observo el escenario apagado, lo dejo donde está, desde la ventanilla el film es surrealista como de Luis Buñuel, llego al hotel y la habitación se enciende, es casi mañana, hay siempre una pluma en la mesita. Voy des de los Apeninos a los Andes, en la mochila mis plumines y mis papeles, duermo en la tienda como un scout, escribo apuntes en un diario sin web layout. China Town. El lugar no es muy distante, la tinta fluye en el lugar de la sangre, es suficiente con una pluma y río como un clown, a veces la felicidad cuesta menos de un pound.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.